• ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 3
  DASHBOARD
  Ανάλυση & αξιολογηση λειτουργιας της πόλης.
  GET STARTED NOW!
 • OPEN DATA PORTAL

  Ανοιχτοι πίνακες δεδομένων για την πόλη
  GET STARTED NOW!
 • KPIs

  Δείκτες μέτρησης της απόδοσης της πόλης
  GET STARTED NOW!
 • ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

  Παρακολούθηση έργων και συμμετοχικές διαδικασίες
  GET STARTED NOW!
 • MOBILE

  Καταγραφή συμβάντων από τους πολίτες
  GET STARTED NOW!